Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Ngày 11 Tháng 4, 2017
Làm chủ nghệ thuật Giao tiếp là một trong những con đường nhanh nhất hướng tới thành công. Khi bạn làm chủ được nghệ thuật chính là bạn đang làm chủ cả thế giới.
 Vào ngày 11/4/2017 tại Bệnh Viện hữu nghị Việt Đức trực tiếp TS. Phan Quốc Việt đào tạo và chia sẻ về "Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường bệnh viện" nhằm nâng cao chất lượng phụng vụ khách hàng và tinh thần phụng sự hết mình trên mọi khía cạnh của một bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt là đội ngũ Điều dưỡng những người tiếp xúc nhiều nhất với bệnh nhân.
Với tinh thần phụng sự hết mình cộng thêm sự tin tưởng của quý khách hàng Tâm Việt tin sẽ có một buổi đào tạo thành công rực rỡ.
Nội dung chính của chương trình:
- Thấu hiểu con người
- Kỹ năng
- Nghệ thuật giao tiếp
- Tầm quan trọng của môi trường sống
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Học viên tương tác với nhau kích hoạt năng lượng cao cho buổi học

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Học viên cùng trải nghiệm bài tập "Niềm tin"

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Buổi học kết thúc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ Khoa điều dưỡng_ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Chuyên nghiệp "Mọi lúc, mọi nơi" là một trong những tiêu chí đưa lên hàng đầu của Tâm Việt

Xem chi tiết hình ảnh tại đây:

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook