Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC

Ngày 2 Tháng 3, 2017
CHÍNH XÁC NHƯ TOÁN-LÝ THÂM THÚY NHƯ PHƯƠNG ĐÔNG HỌC VÌ LỢI ÍCH VẠN NĂM TRỒNG ĐẠO Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp.(Williams, A.Dobson, P. & Walters, M.) Cùng "Hiệp hội quốc gia khởi nghiệp" Vinen trò chuyện cùng Ts. Phan Quốc Việt về chủ đề "Tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp từ góc nhìn Toán - Lý và phương đông học".
Lắng nghe và trao đổi cùng Ts. Phan Quốc Việt, tác giả, diễn giả, Mc Truyền hình - Sáng lập Tâm Việt Group - Phó chủ tịch thứ nhất Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam . TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC👌
Bạn sẽ hiểu thêm về :
TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC Văn hóa doanh nghiệp : Đổi mới hay là chết 
TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC Thấu hiểu cơ chế con người 
TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC Tự lãnh đạo để tạo dựng nhãn hiệu xuất sắc vượt trội
TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC Lãnh đạo tập thể dịch chuyển

TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC 
Ts. Phan Quốc Việt chia sẻ tầm quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp

TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC
Thấu hiểu con người: Khả năng con người là vô hạn, tất cả chỉ là định chuẩn

TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC
Bài tập đội chai giúp học viên hiểu rằng: tất cả chỉ là định chuẩn thái độ, bạn có thể làm xuất sắc cái không tưởng

TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC
Văn hóa doanh nghiệp lớn mạnh thì toàn bộ doanh nghiệp phải hợp lực - dịch chuyển 

TỰ LÃNH ĐẠO ĐẾN KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN TOÁN - LÝ và PHƯƠNG ĐÔNG HỌC
Ts. Phan Quốc Việt tặng tập san cho Vinen

Xem thêm ảnh tại đây.


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook