Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Giồng Riềng

Ngày 29 Tháng 11, 2016
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Chính vì vậy để tạo cho thế hệ tương lại của đất nước một mội trường học và những kỹ năng sống là những điều thiết yếu nhất
  Trong ngày 26/11/2016 tại Hội trường huyện ủy huyện Giồng Riềng - Kiên Giang , Tâm Việt triển khai chương trình tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống cho các cán bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa và hiệu trưởng, hiệu phó của các trường tiểu học, trên địa bản huyện Riềng Giồng. Diễn giả của chương trình huấn luyện là TS Phan Quốc Việt - Chủ biên bộ sách "Thực hành kỹ năng sống" dành cho học sinh tiểu học.
Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Riềng Giồng
Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Riềng Giồng
Cả hội trường bùng cháy với phần khởi động của buổi tập huấn
Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Riềng Giồng
Bài tập đội chai giúp tất cả học viên thấu hiểu được thái độ của con người là quan trọng nhất.
Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Riềng Giồng
Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Riềng Giồng
Tâm Việt tập huấn Kỹ năng Giảng dạy kỹ năng sống học sinh tiểu học - Sở GDĐT huyện Riềng Giồng
Tiết học mẫu vô cùng sôi nổiLiên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook