Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý công việc - Cty TNHH Cốc Cốc

Ngày 19 Tháng 11, 2016
Cán bộ nào phong trào ấy! Muốn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên trong một tổ chức, thực hiện chủ trương dân giàu, nước mạnh thì cần nâng cao năng lực của mỗi cán bộ nòng cốt trong tổ chức, trong công ty đó.

 Vào 9h00 ngày 18/11/2016. Tâm Việt group đã tập huấn khóa "Nâng cao năng lực quản lý làm việc" cho hơn 15 Sale Maneger Công ty TNHH Cốc Cốc, . Giảng viên Tâm Việt group gồm: Cô Lê Thanh Huyền - Chủ tịch hội đồng quản trị Tâm Việt, Phó giám đốc Tâm Việt Hà Nội thầy: Lê Hải Hà và các cộng sự Tâm Việt. Nội dung chương trình gồm:
- Thấu hiểu con người.
- Năng lực con người.
- Kỹ năng giao quyền
- Kỹ năng quản lý.
- Kỹ năng thu phục nhân viên. 
- Kỹ năng lắng nghe...
 Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:
Nâng cao năng lực quản lý và làm việc - Công ty TNHH Cốc Cốc
Cô Lê Thanh Huyền chia sẻ cơ chế ứng xử của con người
Nâng cao năng lực quản lý và làm việc - Công ty TNHH Cốc Cốc
Nâng cao năng lực quản lý và làm việc - Công ty TNHH Cốc Cốc
Tất cả học viên hào hứng với những chia sẻ từ cô Lê Thanh Huyền
Nâng cao năng lực quản lý và làm việc - Công ty TNHH Cốc Cốc
Bài tập dây chùm giúp học viên thấu hiểu về sức mạnh của sự đồng hướng
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý công việc - Cty TNHH Cốc Cốc
Bài tập niềm tin - gây dựng niềm tin với đồng nghiệp và nhóm mình
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý công việc - Cty TNHH Cốc Cốc
Đoàn kết, vui vẻ, hiệu quả - Gặp nhau là cười
Xem thêm hình ảnh tại đây.


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook