Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Hội tri thức Knowhow Center 3.0 - Văn hóa khởi nghiệp

Ngày 20 Tháng 5, 2016
"Phi thương bất phú" - Israel trở nên hùng mạnh nhờ khởi nghiệp. Văn hóa khởi nghiệp đã hình thành từ rất lâu trong các nước phát triển. Vậy khởi nghiệp như thế nào?
 19h00 ngày 20/5/2016, Tâm Việt đào tạo chương trình "Văn hóa khởi nghiệp" dành cho Hội tri thức - Knowhow Center 3.0 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.

Nội dung trong chương trình:

- Tại sao khởi nghiệp?

- Khởi nghiệp thành công như thế nào?

- Những nguyên nhân dẫn tới khởi nghiệp thất bại
- ...

Hình ảnh trong chương trình:

Hội tri thức Knowhow Center 3.0 - Văn hóa khởi nghiệpLiên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook