Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm Việt đào tạo "Kỹ năng làm việc đồng đội" cho Viện đào tạo quốc tế - Đại học Hàng Hải Việt Nam - Group 1

Ngày 18 Tháng 5, 2016
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn kết là sức mạnh để đạt được chiến thắng và thành công. Vậy làm thế nào để đoàn kết, làm thế nào để xây dựng được đội nhóm, hệ thống học tập và làm việc hiệu quả?
Ngày 15 - 16/05/2016, Tâm Việt Group đào tạo chương trình "Kỹ năng làm việc đồng đội" cho các sinh viên Viện đại học quốc tế - Đại học Hàng Hải Việt Nam tại Hải Phòng. Diễn giả là cô Lê Thanh Huyền - Tổng Giám Đốc Tâm Việt Group cùng ekip.

Chương trình huấn luyện gồm những nội dung chính sau:

- Sự khác nhau giữa đội và nhóm
- Cách tạo lập và phát triển đội
- Các bài tập đồng đội đoàn kết, sáng tạo, phát triển
...
Sau đây là một vài hình ảnh tại chương trình:

Tâm Việt đào tạo

Cô Lê Thanh Huyền huấn luyện cách tạo năng lượng đồng đội để học tập hiệu quả

Tâm Việt đào tạo

Xây dựng văn hóa đội

Tâm Việt đào tạo

Bài tập 3 cây: Sức mạnh đồng đội
Muốn hợp tác phải nghiêng mình

Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Các bạn sinh viên cùng nhau vượt qua thử thách để thấy được ý nghĩa của việc hợp tác. Để hợp tác và làm việc được cùng nhau mỗi bạn phải biết tôn trọng đối tác, biết nghiêng mình để phát triển đội nhóm. 

Tâm Việt đào tạo  
Đồng đội ăn mừng khi chiến thắng

Tâm Việt đào tạo

Lớp chúng mình là một gia đình

Các bạn học viên cùng nhau tạo lập tình đoàn kết, gắn bó qua trò chơi "Cam quýt chuối bưởi"

Tâm Việt đào tạo

Giảng viên và học viên cùng thể hiện và tiến bộ vượt trội

Hình ảnh đầy đủ khóa học xem tại đây.

Khóa học kết thúc thành công tốt đẹp. Các học viên cam kết áp dụng bài học hữu ích trong việc xây dựng và phát triển đội vững mạnh.