Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Ngày 3 Tháng 4, 2016
Vào lúc 02/04/2016m, tài nhà thi đấu quận Hoàng Mai, Tâm Việt tham gia vào chương trình "Thể thao thân thiện - Dành cho trẻ tự kỷ" - nhân ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ. Đại biểu tham dự chương trình có bà Đặng Huỳnh Mai - Thứ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch hiệp hội người khuyết tật Việt Nam và đại diện của các nước trong ASIAN.

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Các thành viên trong đội "Tự kỷ" của Tâm Việt tham gia với hầu hết tất cả các nội dung của chương trình như: Kéo co, chạy thi & Chạy thi có hỗ trợ, đồng diễn...

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Đặc biệt tất cả các thành viên đội "Tự kỷ" của Tâm Việt biểu diễn hoạt động tập thể "thăng bằng trên con lăn" để thể hiện khả năng con người là Vô tận, tất cả chỉ là Định chuẩn, và giúp các bạn thăng bằng lại trạng thái cơ thể, nhằm cải thiện sức khỏe và tinh thần để sớm hòa nhập cộng đồng.

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Tổng kết chương trình đội "Tự kỷ" của Tâm Việt đạt huy chương bạc.

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Bà Đặng Huỳnh Mai - Thứ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch hiệp hội người khuyết tật Việt Nam và đại diện của các nước trong ASIAN chụp ảnh lưu niện cùng công ty Tâm Việt.

Đại hội thể thao thân thiện - Kỹ năng Sống cho người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng

Chương trình thành công tốt đẹp, những giá trị và phương pháp hỗ trợ mới, hiện đại từ Tâm Việt mang lại một tương lai sáng lạn cho những người khiếm khuyết sớm hòa nhập cộng đồng.Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook