Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Đào tạo Kỹ năng cho Ban tổ chức TƯ Đảng

Ngày 23 Tháng 3, 2016
Thực hiện kế hoạch số 95-KH/BTCTW ngày 30/3/2006 về triển khai Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban điều hành Dự án đã chính thức gửi giấy mời TS. Phan Quốc Việt, chủ tịch Tâm Việt Group tham gia xây dựng bài giảng phục vụ các lớp bồi dưỡng trong toàn quốc.

Thực hiện kế hoạch số 95-KH/BTCTW ngày 30/3/2006 về triển khai Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban điều hành Dự án đã chính thức gửi giấy mời TS. Phan Quốc Việt, chủ tịch Tâm Việt Group tham gia xây dựng bài giảng phục vụ các lớp bồi dưỡng trong toàn quốc. Nội dung đào tạo xoay quanh các Kỹ năng chủ trì hội nghị, Kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề trong công việc, Kỹ năng thuyết trình thuyết phục…

Đối tượng đào tạo là: Cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban Đảng, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. Cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ trong viện quy hoạch, chuyên viên chính của Ban tổ chức Trung ương. Cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng ở tỉnh, thành, cấp huyện làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Đảng, đoàn thể. Thời gian học kéo dài 15 ngày bắt đầu từ tháng 6/2006.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia đào tạo của Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ được mời đào tạo cho cơ quan Đảng là một hiện tượng lạ từ trước đến nay chưa từng có. Điều đó chứng tỏ quan điểm đổi mới của Đảng trong giáo dục, xã hội hóa giáo dục, tất cả các tổ chức, cá nhân đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp mà Đảng là tổ chức đi đầu. Sự kiện này chứng tỏ Tâm Việt thực sự là tổ chức hàng đầu về giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy tối đa tiềm năng mỗi cá nhân, cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng. Trong năm 2006, Tâm Việt đã nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, cùng với sự kiện Chủ tịch hội khuyến học Việt Nam ông Nguyễn Mạnh Cầm trực tiếp xuống thăm trung tâm tháng 3/2006, sự kiện Tâm Việt được mời tập huấn cho Trung ương Đảng một lần nữa đã ghi nhận và tôn vinh sứ mệnh của Tâm Việt là chuyên sâu đào tạo kỹ năng lãnh đạo bản thân, lãnh đạo tổ đội, xây dựng văn hóa tổ chức nhằm phát huy tối đa năng lực cá nhân và tổ chức.

Tin chắc rằng sự hợp tác giữa Tâm Việt và Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi mới, thực sự “Làm cho tâm người Việt sáng hơn, để nâng tâm người Việt cao hơn”.Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook