Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

TS.Phan Quốc Việt - Trưởng đại diện của Viện Quản trị Tri thức Quốc Tế tại Việt Nam

Ngày 24 Tháng 3, 2016
Viện Quản trị tri thức Quốc tế chính thức thành lập năm 2004 và hợp tác với khối thịnh vượng chung của bang Virginia Mỹ. Cộng đồng quản trị tri thức đầu tiên đc thành lập từ năm 1998 bởi ông Douglas T. Weidner ở Washington DC. Chương trình cấp bằng chứng nhận cho những học viên tham gia các khóa học được bắt đầu tù năm 2001.

Viện Quản trị tri thức Quốc tế chính thức thành lập năm 2004 và hợp tác với khối thịnh vượng chung của bang Virginia Mỹ. Cộng đồng quản trị tri thức đầu tiên đc thành lập từ năm 1998 bởi ông Douglas T. Weidner ở Washington DC. Chương trình cấp bằng chứng nhận cho những học viên tham gia các khóa học được bắt đầu tù năm 2001.

KM Institute có các khóa huấn luyện và giải pháp trong quản trị tri thức bởi đội ngũ nhân viên ở trụ sở chính của Viện Quản trị tri thức Quốc tế (Washington DC), cùng với đội ngũ cộng tác viên trên toàn thế giới với hơn 15 chuyên gia, huấn luyện viên,…- tất cả đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mà họ phụ trách.

Sau chương trình hợp tác với Học viên Quản trị tri thức hàng đầu của Malaysia JT Frank (tháng 1.2008), TS. Phan Quốc Việt – Chủ tịch, TGĐ Tâm Việt Group tiếp tục tham gia khóa đào tạo do Viện Quản trị tri thức Quốc tế tổ chức tại Weshington DC (tháng 3.2008). Nhằm hỗ trợ cho việc Ứng dụng quản trị tri thức cho các tổ chức, doang nghiệp Việt Nam ngày 7.3.2008 Viện quản trị tri thức Quốc tế chính thức công nhận TS.Phan Quốc Việt là trưởng đại diện cho Viện Quản trị Tri thức Quốc tế tại Việt Nam. Với nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát hành và chia sẻ những kiến thức về quản trị tri thức với nhiều hình thức phù hợp với từng nhu cầu của các tổ chức doangh nghiệp.

Hội thảo Thực hành quản trị tri thức được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam ngày 18 – 19.03.2008 đánh dấu bước đầu thành công cho chương trình hợp tác triển khai Ứng dụng Quản trị tri thức.

TS.Phan Quốc Việt - Trưởng đại diện của Viện Quản trị Tri thức Quốc Tế tại Việt NamLiên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook