Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Học viện tóc quốc tế LK - Nâng cao năng lực kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Ngày 24 Tháng 3, 2016
“Lãnh đạo tạo lề lối, quản lý luyện thói quen”. Định hướng của công ty như thế nào để phát huy hết sức mạnh? Tạo thói quen như thế nào để hiệu quả?

Vào ngày 6/7/2015, Tâm Việt đào tạo khóa học “Nâng cao năng lực kỹ năng lãnh đạo và quản lý”dành cho 50 người là chủ các salon của Học viện tóc quốc tế LK. Giảng viên của của khóa học là Tiến sĩ Phan Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT, người sáng lập Tâm Việt Group.

Học viện tóc quốc tế LK - Nâng cao năng lực kỹ năng lãnh đạo và quản lý

(Học viên được tham gia các bài tập trải nghiệm để rút ra bài học)

Việc quan trọng nhất của mỗi người lãnh đạo, quản lý đó là định vị hình ảnh của mình trong đầu của nhân viên. “Vạn sự khởi đầu nan, đầu xuôi đuôi lọt” – Định vị ban đầu rất quan trọng do ngay từ đầu phải tạo những quy tắc, quy định cụ thể trong khi làm việc. Tạo chuẩn ngay từ đầu. Siêu chuẩn – Siêu nhân, Đại chuẩn – Đại nhân, Bất chuẩn – Bất nhân.

Học viện tóc quốc tế LK - Nâng cao năng lực kỹ năng lãnh đạo và quản lý

(Giảng viên học viên cùng thể hiện và tiến bộ)

Lắng nghe là kỹ năng quan trọng của lãnh đạo và quản lý. “Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương”. Không chỉ lắng nghe những điều được nghe mà còn lắng nghe cả những điều ở bên trong nhân viên, những suy nghĩ, tình cảm trong cuộc sống của họ. Quan tâm, quan sát, đồng hành cùng nhân viên.

“Mắt nhìn, tim thấy” – Khách hàng đến với salon bởi vì cảm xúc thích thú khi được chăm sóc, phục vụ. Do vậy luôn tìm cách gia tăng giá trị cho khách hàng. Luôn tiếp đón khách hàng với sự nhiệt tâm của mình.

Học viện tóc quốc tế LK - Nâng cao năng lực kỹ năng lãnh đạo và quản lý

 

Xem hình ảnh đầy đủ của khóa học tại đây.

Khóa học là trải nghiệm thú vị với các học viên, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Chúc các học viên luôn tiến bộ!



Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook