Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

"One Team - One Goal - One Plan - One NAVIBANK"

Ngày 24 Tháng 3, 2016
Trong 2 ngày 10-11/8/2013, Tâm Việt Group tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng tinh thần đồng đội” cho hơn 400 thành viên NaviBank khu vực phía Bắc tại Hạ Long, Quảng Ninh trong chuỗi chương trình tạo dựng tinh thần “One Team - One Goal - One Plan - One Navibank” .

Điều hành chương trình là Ts. Phan Quốc Việt – Người sáng lập, CTHĐQT, bà Lê Thanh Huyền – Tổng giám đốc cùng đội ngũ giảng viên Tâm Việt Group.


Chương trình diễn ra trong 2 ngày, với các nội dung Tâm thế thủ lĩnh Navibank, các bài tập đồng đội nhằm tạo dựng tinh thần “Chiến bình Navibank” hợp tác, đổi mới để thành công.


Tham gia chương trình là ban lãnh đạo, quản lý, cán bộ nhân viên Navibank cùng nhau thể hiện tinh thần làm việc đồng đội tích cực, sử dụng các công cụ làm việc đồng đội để mỗi cá nhân phát huy được tối đa những kỹ năng vốn có vào công việc, hợp tác với đồng nghiệp nhằm xây dựng Navibank ngày càng vững mạnh.

 

Tổng hợp video chương trìnhLiên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook