Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

14/10/2019

Thứ ba

15/10/2019

Thứ tư

16/10/2019

Thứ năm

17/10/2019

Thứ sáu

18/10/2019

Thứ bảy

19/10/2019

Chủ nhật

20/10/2019


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook