Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 07/10/2019 đến 13/10/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

07/10/2019

Thứ ba

08/10/2019

Thứ tư

09/10/2019

Thứ năm

10/10/2019

Thứ sáu

11/10/2019

Thứ bảy

12/10/2019

Chủ nhật

13/10/2019