Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 05/10/2020 đến 11/10/2020

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

05/10/2020

Thứ ba

06/10/2020

Thứ tư

07/10/2020

Thứ năm

08/10/2020

Thứ sáu

09/10/2020

Thứ bảy

10/10/2020

Chủ nhật

11/10/2020


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook