Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Hội thảo - Hội châm cứu TW

Quay về
Ngày Thứ hai

04/07/2022

Thời gian 02:00' PM - 05:00' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Hội châm cứu TW
Địa điểm Hà Nội
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết