Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Trao đổi Mr Ken Bay, Singapore

Quay về
Ngày Thứ năm

21/05/2020

Thời gian 02:00' PM - 05:00' PM
Trạng thái Chuẩn bị thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Tâm Việt
Địa điểm Tâm Việt Đông Anh
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook