Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tầm quan trọng kỹ năng

Quay về
Ngày Thứ tư

22/05/2019

Thời gian 08:30' AM - 11:00' AM
Trạng thái Chuẩn bị thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Chức VV
Khách hàng công ty CP sách & TBTH Hòa Bình
Địa điểm Grand Hotel, 129 Lê Thánh Tông, TP Hòa Bình
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook