Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Chị Đỗ Thị Thủy Cúc

Ngày 16 Tháng 5, 2019
Trong 1 buổi họp phụ huynh, chị Cúc đã có những chia sẻ gây sốc về bé Hà Chi trong thời gian ở với gia đình, và ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của con khi rèn luyện tại Tâm Việt.