Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

7 chương trình đào tạo trong 1 ngày

Ngày 16 Tháng 5, 2016
Quyền năng mềm = f (Kỹ năng mềm). Ngày 15/5/2016, Tâm Việt đào tạo 7 chương trình trong 1 ngày. "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" - Kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay.
"Tiên học lễ, hậu học văn" - Giáo dục quan trọng nhất là phát triển về phong cách ứng xử, ý chí con người. Các chương trình đào tạo của Tâm Việt giúp mọi người thấu hiểu bản thân, tự lãnh đạo bản thân, đam mê, khai sáng tiềm năng, khẳng định tài năng, phụng sự kiệt xuất, giàu sang vinh quang, hạnh phúc và thành đạt.

7 trong 1

Đối tác của Tâm Việt các chương trình đào tạo rộng lớn từ Văn phòng Quốc hội, Chính Phủ, các Bộ, Sở... đến các tổ chức doanh nghiệp, công ty, trường học.

Tâm Việt là đơn vị đầu tiên đưa kỹ năng sống vào Việt Nam. Hơn 15 năm hình thành và phát triển Tâm Việt luôn trọng tâm về đào tạo kỹ năng mềm như:

Kỹ năng Thuyết trình Thuyết phục

Kỹ năng Giao tiếp ứng xử hiệu quả

Kỹ năng Tư duy sáng tạo,

Kỹ năng làm việc đồng đội

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
...

Năm 2015, Tâm Việt xuất bản hơn 2.000.000 bản sách Thực hành Kỹ năng sống cho học sính cấp 1 và cấp 2. Kỷ lục về sách trong các sách tham khảo ở Việt Nam.

7 trong 1


Tâm Việt với slogan "Làm Tâm người Việt sáng hơn, Nâng Tầm người Việt cao hơn" đang ngày càng phát triển với mục đích mang kỹ năng mềm, kỹ năng sống tới mọi người dân Việt Nam và toàn thế giới.


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook