Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Ngày 24 Tháng 6, 2023
Vào lúc 08h30 ngày 13/05/2015 tại hội trường lớn trường đại học Solbridge/Hàn Quốc, Tâm Việt tiến hành chương trình đào tạo "Leadership - Personal Branding".
Học viên của chương trình là Hiệu trưởng, ban giám hiệu và sinh viên khoa kinh tế của trường. Chương trình diễn ra trong 1 buổi dưới sự điều hành và giảng dạy chính của Diễn giả: Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.
Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Trong chương trình học viên được cung cấp các công cụ cũng như bài tập thực hành để thấu hiểu về cơ chế hành vi con người, cũng như chính bản thân mình để Tự lãnh đạo & Tạo dựng nhân hiệu.
Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại "Học qua trải nghiệm" để chia sẻ làm các học viên háo hức với bài giảng.

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Học viên được tham gia vào các hoạt động trong bài giảng, được thực hành các bài tập để chứng minh khả năng con người là Vô Tận, tất cả chỉ là Định vị.

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Lớp học được giảng viên bao quát và tương tác đồng bộ để tất cả học viên đều cảm nhận và học được bài học giúp Tự lãnh đạo và tạo dựng Nhân Hiệu.

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Tâm Việt đưa lá cờ của tổ quốc bước ra vũ đài thế giới, mang về Vinh quang cho đất nước Việt Nam, cũng như niềm tự hào cho người Việt.

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho ban giám hiệu và các học viên cảm ơn Giảng viên và Tâm Việt Group.

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Tâm Việt được Hiệu trưởng và ban giám hiệu gửi thư cảm ơn vì chương trình tuyệt vời, sự chuyên nghiệp cao trong hoạt động đào tạo.

Leadership - Personal Branding - Trường ĐH Solbridge/Hàn Quốc

Chương trình thành công tốt đẹp ban giám hiệu nhà trường mời Tâm Việt quay trở lại trường đào tạo vào tháng 10/2015