Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Truyền hình

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Zoom vào cuộc sống - VTV2

Zoom vào cuộc sống - VTV2

Ngày 19 Tháng 5, 2019

VIPs Tâm Việt lên VTV 2

VIPs Tâm Việt lên VTV 2

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Bản tin Ngày mới 20/11/2017 - THQPVN

Bản tin Ngày mới 20/11/2017 - THQPVN

Ngày 19 Tháng 5, 2019

An ninh 24h ngày 31/01/2018 - Truyền hình Công An Nhân Dân

An ninh 24h ngày 31/01/2018 - Truyền hình Công An Nhân Dân

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Bản tin ANTV ngày 2 tháng 4 năm 2018

Bản tin ANTV ngày 2 tháng 4 năm 2018

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Khôi Nguyên - Wechoice award tháng 6/2018

Khôi Nguyên - Wechoice award tháng 6/2018

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Cuộc sống vẫn tươi đẹp - VTV4

Cuộc sống vẫn tươi đẹp - VTV4

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Bản tin Văn hóa Việt - VTC ngày 28/6/2018

Bản tin Văn hóa Việt - VTC ngày 28/6/2018

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Truyền hình an ninh nhân dân

Truyền hình an ninh nhân dân

Ngày 19 Tháng 5, 2019

Phương pháp chữa bệnh mới dành cho trẻ tự kỷ (VTV1)

Trong chương trình "Chào buổi sáng" ngày 5/10/2014, VTV1 đa phát sóng phóng sự về sự tiến bộ vượt trội của em Khôi Nguyên sau hơn 2 tháng rèn luyện tại Tâm Việt. Phương pháp chữa bệnh mới dành cho trẻ tự kỷ (VTV1)