Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 23 Tháng 3, 2016

2001

Sự tình cờ đã đưa anh Phan Quốc Việt và anh Nguyễn Huy Hoàng gặp nhau trong khóa đào tạo giảng viên tại SMEDEC tháng 5.2001. Họ đã ngẫu nhiên chọn cùng đề tài Kỹ năng lắng nghe, họ đã trình bày rất thành công và được lớp học đánh giá rất cao.


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook