Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 12/03/2018 đến 18/03/2018

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

12/03/2018

Thứ ba

13/03/2018

Thứ tư

14/03/2018

Thứ năm

15/03/2018

Thứ sáu

16/03/2018

Thứ bảy

17/03/2018

Chủ nhật

18/03/2018


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook