Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 13/03/2017 đến 19/03/2017

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

13/03/2017

08:00' AM Tâm thế học tập xuất sắc Việt PQ THPT Nhã Nam Bắc Giang 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
06:00' PM Kỹ năng Thuyết trình Hiệu quả Nga PT, Thu PTL Cộng đồng 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ ba

14/03/2017

06:00' PM Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Hương VTL, Linh CN Cộng đồng 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ tư

15/03/2017

06:00' PM Kỹ năng Thuyết trình Hiệu quả Nga PT, Thu PTL Cộng đồng 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ năm

16/03/2017

01:30' PM Kỹ năng mềm - Quyền năng mềm: Lợi thế cạnh tranh thời hội nhập Việt PQ Học viện Chính sách & Phát triển Hội trường tầng 8, Tòa nhà D25, Bộ kế hoạch đầu tư, ngõ 7 Tôn thất Thuyết Cầu Giấy, Hà Nội 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views
06:00' PM Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Hương VTL, Linh CN Cộng đồng 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ sáu

17/03/2017

06:00' PM Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Nga PT, Thu PTL Cộng đồng 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6 buổi Đang xếp lịch Views
Thứ bảy

18/03/2017

08:30' AM Kỹ năng Giảng dạy Kỹ năng sống Huyền LT Tâm Việt Phú Yên Tâm Việt Phú Yên 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:00' AM Công tác Nghệ An Việt PQ Nghệ An Nghệ An 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
06:00' PM Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Linh CN Cộng đồng 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6 buổi Đang xếp lịch Views
Chủ nhật

19/03/2017

08:30' AM Kỹ năng Giao tiếp & Thuyết trình Thêm TN Dongyang Hải Phòng 1 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:30' AM Kỹ năng Giảng dạy Kỹ năng sống Huyền LT Tâm Việt Phú Yên Tâm Việt Phú Yên 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views
08:00' AM Công tác Nghệ An Việt PQ Nghệ An Nghệ An 2 ngày Chuẩn bị thực hiện Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook