Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tổ chức OrFA (Orphans’ Futures Alliance) - Kỹ năng Giao tiếp

Ngày 24 Tháng 4, 2024
Ngày 3/3/2024, Tâm Việt đồng hành cùng Tổ chức OrFA (Orphans’ Futures Alliance) đào tạo cho các bạn Làng trẻ em Birla
Ngày 3/3/2024, Tâm Việt đồng hành cùng Tổ chức OrFA (Orphans’ Futures Alliance) đào tạo cho các bạn Làng trẻ em Birla. Diễn giả: Ts-Lương y Phan Quốc Việt, KLG Guinness Khắc Hưng và các giảng viên Tâm Việt

Một số nội dung chính:

- Nghệ thuật Lắng nghe

- Phi ngôn từ

- Khả năng con người là vô hạn

- ...

 
Tổ chức OrFA (Orphans’ Futures Alliance) - Kỹ năng Giao tiếp

Tổ chức OrFA (Orphans’ Futures Alliance) - Kỹ năng Giao tiếpTổ chức OrFA (Orphans’ Futures Alliance) - Kỹ năng Giao tiếp


Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!