Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng quản lý bản thân - Học viện nông nghiệp Việt Nam

Ngày 18 Tháng 5, 2018
Warren Buffett đã từng nói: Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư quý giá nhất , rõ ràng thứ quý giá nhất trong cuộc đời vẫn là bản thân chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao để phát huy tối đa các giá trị của bản thân ngõ hầu có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc???
 Warren Buffett đã từng nói: Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư quý giá nhất , rõ ràng thứ quý giá nhất trong cuộc đời vẫn là bản thân chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao để phát huy tối đa các giá trị của bản thân ngõ hầu có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc???
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phải quản lý bản thân, ngày 19 tháng 5 năm 2018, Trung tâm kỹ năng mềm Học viện nông nghiệp Việt Nam cùng với Tâm Việt Group đã tổ chức khóa đào tạo mang chuyên đề "Kỹ năng quản lỹ bản thân", tham gia chia sẻ trong chương trình gồm có hai phó tổng giám đốc của Tâm Việt đó chính là thầy Lưu Anh Chức và thầy Phạm Đức Định. Sau đây là một số hình ảnh hết sức thú vị từ chương trình:Kỹ năng quản lý bản thân - Học viện nông nghiệp Việt Nam
Học viên đang thực hiện bài tập giúp cân bằng hai bán cầu não

Kỹ năng quản lý bản thân - Học viện nông nghiệp Việt Nam
Bài học sâu sắc trong việc đội chai: Đổ vỡ là bố thành công


Kỹ năng quản lý bản thân - Học viện nông nghiệp Việt Nam
Bài tập mục tiêu giúp các học viên nuôi dưỡng Hoài bão của mình

Kỹ năng quản lý bản thân - Học viện nông nghiệp Việt Nam
Hoài bão của một học viên
Kỹ năng quản lý bản thân - Học viện nông nghiệp Việt Nam
Các thầy cô ký tặng sách cho các học viên sau buổi đào tạo
Xem ảnh đày đủ TẠI ĐÂY