Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Doanh nghiệp nước ngoài

Khách hàng của Tâm Việt là các doanh nghiệp nước ngoài & liên doanh 

Solbridge

Solbridge

Accor

Accor

AIA

AIA

BH Korea

BH Korea

Canon

Canon

Care

Care

CFVG

CFVG

CIDSE

CIDSE

Counterpart

Counterpart

Doosan

Doosan

IBM

IBM

IFC

IFC

Intel

Intel

Jica

Jica

Hanesbrand

Hanesbrand

Niteco

Niteco

KPMG

KPMG

LG VINA

LG VINA

Manulife

Manulife

MCNV

MCNV

Wold Bank

Wold Bank

Oxford

Oxford

Prudential

Prudential

Reach

Reach

Samsung

Samsung

Sofitel Plaza

Sofitel Plaza

Sumitomo

Sumitomo

Toyota

Toyota

UNDP

UNDP

USAID

USAID

Vien CN Chau A

Vien CN Chau A

Ohui

Ohui

Fubon life

Fubon life

Taixin

Taixin

VSIP

VSIP

CP Việt Nam

CP Việt Nam

Mavin Austfeed

Mavin Austfeed

Unilever

Unilever