Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

TỌA ĐÀM: Từ Tự kỷ nặng đến Kỷ lục thế giới Guinness

Ngày 27 Tháng 11, 2023
Chương trình diễn giả vào ngày 23/11/2023 với sự tham gia các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và thế giới
 TỌA ĐÀM: Từ Tự kỷ nặng đến Kỷ lục thế giới Guinness
Chương trình diễn giả vào ngày 23/11/2023 với sự tham gia các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và thế giới:
- TSKH Nguyễn Đức Thái
- TS Nguyễn Ái Việt
- TS Phan Quốc Việt
- PGS.TS Phan Toàn Thắng
- Diễn giả Danny Võ
- Kỷ lục gia thế giới Guinness Nguyễn Khắc Hưng
Host: Diễn giả Danny Võ


TỌA ĐÀM: Từ Tự kỷ nặng đến Kỷ lục thế giới Guinness