Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Samsung SDI - Kỹ năng Giao tiếp Nội Bộ

Ngày 13 Tháng 12, 2023
Kỹ năng giao tiếp nội bộ chất lượng cao là chìa khóa để cải thiện hiệu quả làm việc và tăng cường hợp tác trong tổ chức. Nó giúp phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp, tạo dựng lòng tin và tăng cường cam kết của nhân viên.
Ngày 13/12/2023, Tâm Việt đào tạo cho giảng viên của Samsung SDI về Kỹ năng Giao tiếp Nội bộ.

Một số nội dung chính:
- Sức mạnh thuyết phục
- Tâm thế giao tiếp
- Giao tiếp thời chuyển đổi số
- ...

Samsung SDI  - Kỹ năng Giao tiếp Nội Bộ