Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn

Ngày 7 Tháng 12, 2023
Người bình thường đạt Kỷ lục Guinness đã là điều rất khó nhưng với 1 cậu bé mắc chứng tự kỉ nặng như Nguyễn Khắc Hưng đó là ý chí, kì tích phi thường.
 Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn

Hội thảo Khoa học của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người

Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn

Hiệp hội Phát triển VHDN Việt Nam

Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn

Hội Nam Y Việt Nam


Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn

CLB Tennis Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn

Nhà bác Hai Tâm (Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng & Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm)

Kỷ lục gia Guinness Nguyễn Khắc Hưng giao lưu, biểu diễn