Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside, Tâm Việt Phú Thọ... - Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn

Ngày 21 Tháng 3, 2023
Nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành. Nói một cách hình tượng thì: Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được coi là nền tảng, là bí quyết thành công của doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, luôn tồn tại một câu hỏi: Làm thế nào tạo dựng và phát huy VHDN?
Sáng ngày 18/3, tại Phú Tho, Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside đã tổ chức chương trình "Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn" cho các cho giảng viên Tâm Việt Phú Thọ, CB-CNV công ty Cp Đại Phan, công ty CP An Hưng và khu tổ hợp Thái An Riverside với sự tham gia của 40 học viên.

Diễn giả của chương trình là TS Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group.

Nội dung chính:
- Tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp
- VHDN là gì?
- Năng lực con người
- Huấn luyện 4D dịch chuyển đẳng cấp
- ...

Một số hình ảnh chương trình:

Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside - Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn


Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside - Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn

Sống xuất sắc - Cộng đồng xuất sắc
Học viên cam kết KIến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn

Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside, Tâm Việt Phú Thọ... - Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn

Học viên thực hiện các bài tập thể hiện khả năng con người là vô hạn

Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside, Tâm Việt Phú Thọ... - Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn

Học viên thích thú tham gia hoạt động chương trình

Khu tổ hợp dịch vụ ThaiAnRiverside, Tâm Việt Phú Thọ... - Kiến tạo Hệ sinh thái Gắn kết - Nhiệt huyết - Biết ơn

Chúc CB-CNV công ty Cp Đại Phan, công ty CP An Hưng và khu tổ hợp Thái An Riversidedịch chuyển đẳng cấp, xuất sắc vượt trội!