Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục

Ngày 20 Tháng 8, 2022
Hiệu quả giáo dục: Thuyết giảng -> Đào tạo -> Huấn luyện. Huấn luyện là gì? Làm thế nào để xây dựng văn hóa huấn luyện dịch hiệu quả giáo dục?
Vào ngày 20/8/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục" cho gần 100 giáo viên của 3 trường: THCS Lê Quý Đôn, THCS Lý Tự Trọng, THCS Bắc Cường (Thành phố Lào Cai). Diễn giả chương trình là TS Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group.

Một số nội dung:
- Dịch chuyển Đào tạo - Huấn luyện
- Khả năng con người là vô hạn
- Nghệ thuật Lắng nghe
- Sức mạnh thuyết phục
- Nghệ thuật khích lệ học viên
- ...

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục

Không khí trong chương trình luôn vui vẻ giúp học viên tiếp nhận bài học hiệu quả
Sung Sướng <-> Xuất Sắc 

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục

Học viên đặt câu hỏi cho diễn giả
Tương tác <-> Tuyệt tác
  
THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục
 
Bạn Nguyễn Khắc Hưng (Trẻ tự kỷ nặng) biểu diễn xuất sắc
Bài tập 5 trong 1: Đội bóng, đi trên bóng tròn, tung 3 bóng, vượt chướng ngại vật, thuyết trình truyền động lực xuất sắc
 
THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục

Học viên thực hiện bài tập thể hiện Khả năng con người là vô hạn

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục
 
Sống động <-> Vận động
Học viên kích hoạt tâm thế vui vẻ trong lớp

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục
 
Học viên thích thú khi tham gia chương trình

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục

TS Phan Quốc Việt & toàn bộ học viên cùng hát bài hát: Bài ca cây lúa
"Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay"

THCS Lê Quý Đôn, Bắc Cường, Lý Tự Trọng (TP Lào Cai) - Văn hóa Huấn luyện Dịch chuyển Hiệu quả Giáo dục

Chúc các thầy cô xuất sắc vượt trội!
Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!