Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

School Star - Chương trình trải nghiệm thực tế, Nghệ thuật và Giáo dục

Ngày 2 Tháng 8, 2022
Tâm Việt tham gia chương trình "Chương trình trải nghiệm thực tế, Nghệ thuật và Giáo dục School Star". Chương trình có sự thể hiện tài năng của nhiều bạn nhỏ. Bạn Nguyễn Khắc Hưng (Tự kỷ nặng) thể hiện tiết mục biểu diễn xuất sắc!
 School Star - Chương trình trải nghiệm thực tế, Nghệ thuật và Giáo dục

TS Phan Quốc Việt chia sẻ bí quyết để trở thành người xuất sắc

School Star - Chương trình trải nghiệm thực tế, Nghệ thuật và Giáo dục School Star

Những tiết mục biểu diễn của bạn Nguyễn Khắc Hưng
 
School Star - Chương trình trải nghiệm thực tế, Nghệ thuật và Giáo dục School Star

School Star - Chương trình trải nghiệm thực tế, Nghệ thuật và Giáo dục School Star