Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình - Kỹ năng Giao tiếp & DVKH

Ngày 14 Tháng 1, 2024
Ngày 9/1/2024, Tâm Việt đào tạo Kỹ năng Giao tiếp & DVKH cho cán bộ Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình
Ngày 9/1/2024, Tâm Việt đào tạo Kỹ năng Giao tiếp & DVKH cho cán bộ Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình.
Diễn giả: Ts-Lương y Phan Quốc Việt, KLG Guinness Khắc Hưng và các giảng viên Tâm Việt.

Nội dung:
- Tâm thế giao tiếp
- Nghệ thuật Lắng nghe
- Sức mạnh Phi ngôn từ
- …

Một số hình ảnh chương trình:

Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình - Kỹ năng Giao tiếp & DVKH


Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình - Kỹ năng Giao tiếp & DVKH


Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình - Kỹ năng Giao tiếp & DVKH

Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình - Kỹ năng Giao tiếp & DVKH


Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình - Kỹ năng Giao tiếp & DVKH

Chúc Bảo Việt Nhân Thọ Mỹ Đình 2024 dịch chuyển, doanh thu 24 tỷ!

Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!