Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Chuyển đổi số hay Tận số (Hội thảo Chuyển đổi số - Bangkok, Thái Lan)

Ngày 14 Tháng 8, 2023
Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số đã không chỉ đơn thuần là một xu hướng mà trở thành một yếu tố cốt lõi quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức và hệ thống. Không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số định hình lại cách chúng ta làm việc, tương tác và thậm chí suy nghĩ.
Ngày 12/8/2023, TS Phan Quốc Việt chia sẻ về tầm quan trọng của Chuyển đổi số tại Bangkok, Thái Lan.
Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số đã không chỉ đơn thuần là một xu hướng mà trở thành một yếu tố cốt lõi quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức và hệ thống. Không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số định hình lại cách chúng ta làm việc, tương tác và thậm chí suy nghĩ. Từ việc tối ưu hoá hoạt động kinh doanh đến việc cải thiện trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi số mang lại sự mạnh mẽ trong việc thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Đồng thời, nó cũng mở ra những cơ hội mới với tiềm năng to lớn trong việc tạo ra giá trị sáng tạo và định hình lại tương lai.

Chuyển đổi số hay Tận số (Hội thảo Chuyển đổi số - Bangkok, Thái Lan)

Bạn Nguyễn Khắc Hưng - Trẻ tự kỷ nặng, Kỷ lục gia nhờ chuyển đổi số mà tự học đàn online và trình diễn tiết mục xuất sắc: Đứng trên hai bóng y tế, đội 1 bóng tennis trên đầu và chơi đàn.

Chuyển đổi số hay Tận số (Hội thảo Chuyển đổi số - Bangkok, Thái Lan)

Chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng mà còn là cơ hội và thách thức!