Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

chia sẻ cho đại học Quốc Gia

Quay về
Ngày Thứ năm

11/10/2018

Thời gian 08:00' AM - 04:00' PM
Trạng thái Chuẩn bị thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Anh Tuấn
Địa điểm Đại học Quốc Gia HN
Thời lượng 1 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook