Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

công Tác Diễn Châu

Quay về
Ngày Chủ nhật

14/10/2018

Thời gian 06:00' AM - 10:00' PM
Trạng thái Chuẩn bị thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Diễn Châu
Địa điểm Diễn Châu, Nghệ An
Thời lượng 1 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook