Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm Thế Chiến binh

Quay về
Ngày Thứ hai

09/07/2018

Thời gian 08:00' AM - 11:30' AM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Mobi Fone 6
Địa điểm KS Hữu Nghị - TP Vinh
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết       DS tham gia: 92 đoàn viên và 17 trưởng/phó đơn vị + BGD. TC 110 người anh nhé

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook