Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Công tác sài gòn

Quay về
Ngày Thứ sáu

13/07/2018

Thời gian 08:30' AM - 04:30' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Khách sạn
Địa điểm Hồ Chí Minh
Thời lượng 2 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook