Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm thế phụng sự & nghệ thuật giao tiếp ứng xử

Quay về
Ngày Thứ năm

15/03/2018

Thời gian 09:30' AM - 11:30' AM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Cục quản trị A VPTW Đảng
Địa điểm Tầng 2, số 9, Nguyễn Cảnh Chân
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook