Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Quay về
Ngày Thứ hai

20/11/2017

Thời gian 07:00' AM - 08:00' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Giảng viên Tâm Việt
Khách hàng Tâm Việt
Địa điểm Đại học Thành Đô, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Thời lượng 1 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook