Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng sống

Quay về
Ngày Thứ ba

21/11/2017

Thời gian 07:30' AM - 05:00' PM
Trạng thái Đang thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Nga PT
Khách hàng Tâm Việt Quảng Ninh
Địa điểm Hạ Long - Quảng Ninh
Thời lượng 30 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook