Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng sống

Quay về
Ngày Thứ bảy

25/11/2017

Thời gian 07:30' AM - 05:00' PM
Trạng thái Đang thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Nga PT
Khách hàng Tâm Việt Quảng Ninh
Địa điểm Hạ Long - Quảng Ninh
Thời lượng 30 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook