Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng giảng dạy

Quay về
Ngày Thứ ba

16/05/2017

Thời gian 08:30' AM - 04:30' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Thêm TN
Khách hàng Easy Center
Địa điểm 18 Bạch Năng Thi, Tp. Hải Dương
Thời lượng 10 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook