Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “Ứng dụng Tâm lý học, Giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển”

Quay về
Ngày Thứ bảy

20/05/2017

Thời gian 0:00' AM - 0:00' AM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Tham dự
Khách hàng Đội Thành Công
Địa điểm Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh PHÚ THỌ
Thời lượng 1 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook