Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Huấn luyện giảng viên Học kỳ quân đội

Quay về
Ngày Thứ sáu

21/04/2017

Thời gian 08:00' AM - 04:30' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Giảng viên cao cấp
Khách hàng Giảng viên Học kỳ quân đội
Địa điểm 347 Đội Cấn, Ba đình
Thời lượng 4 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook