Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Văn hóa ứng xử học đường và kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Quay về
Ngày Thứ sáu

24/03/2017

Thời gian 07:00' AM - 0:00' AM
Trạng thái Hoàn thành
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Trung VK
Khách hàng Trường THCS Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên
Địa điểm Đại Từ, Thái Nguyên
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook