Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống

Quay về
Ngày Thứ năm

23/03/2017

Thời gian 05:00' PM - 07:00' PM
Trạng thái Hoàn thành
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Trung VK
Khách hàng Viện giáo dục và phát triển ngôn ngữ Thái Nguyên
Địa điểm 02 Chu Văn An, Thành Phố Thái Nguyên
Thời lượng 2 tháng
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook