Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng sống dành cho Mầm Non

Quay về
Ngày Thứ ba

21/03/2017

Thời gian 09:00' AM - 10:00' AM
Trạng thái Đang thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Trung VK
Khách hàng Trường Mầm Non Quang Trung - Thái Nguyên
Địa điểm Thành Phố Thái Nguyên
Thời lượng 8 Buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook