Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Từ tự lãnh đạo đến Văn hóa Doanh nghiệp

Quay về
Ngày Thứ sáu

24/03/2017

Thời gian 05:00' PM - 08:00' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Viêt PQ
Khách hàng Hội Doanh nhân trẻ
Địa điểm Thanh Hóa
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook