Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Từ tự lãnh đạo đến Văn hóa Doanh nghiệp

Quay về
Ngày Thứ sáu

24/03/2017

Thời gian 05:00' PM - 08:00' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Viêt PQ
Khách hàng Hội Doanh nhân trẻ
Địa điểm Thanh Hóa
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook