Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Công tác

Quay về
Ngày Thứ hai

17/04/2017

Thời gian 07:00' AM - 0:00' AM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Công tác
Địa điểm Công tác
Thời lượng 5 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook