Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Từ tự lãnh đạo đến Văn hóa Doanh nghiệp

Quay về
Ngày Thứ ba

21/03/2017

Thời gian 08:30' AM - 11:00' AM
Trạng thái Chuẩn bị thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Công ty TNHH một thành viên In Tiến bộ
Địa điểm 175 Nguyễn Thái Học
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook